Eòlia està connectada a les darreres tendències de l’escena catalana i internacional. Hem desenvolupat una nova formació professional especialitzada per a actors, cantants, dramaturgs, directors d’escena, ballarins i músics, que incorpora les tècniques més avançades i un equip docent integrat per professionals de l’espectacle d’alt nivell i en actiu.

El centre ofereix difernts modalitats formatives per adults, joves i nens:


ESAD: Títol Superior d’Art Dramàtic

Estudis Superiors (equivalent a Grau Universitari). Especialitats Interpretació (Teatre, Cinema i TV i teatre Musical) i Dramatúrgia i Direcció Escènica.


Escola Lliure: titulacions pròpies

Històricament cursats pels estudiants del centre, segueixen representant una part fonamental en la nostra oferta acadèmica.


Iniciació a la Interpretació

Proposta dirigida a tot tipus de persona interessada a iniciar-se en el món de la interpretació.


Escola de vida

Seminaris pràctics de Pedagogia Teatral.


Formació Àrea de Cant Clàssic

Formació integral i personalitzada del cantant.


Formació en Cant Modern

Oferta formativa anual del Departament de Cant Modern i Musical d’Eòlia.


Expressió Oral

Classes de dicció catalana i de descobriment de la pròpia veu a través del mètode de Fitzmaurice Voicework®El Planter, cursos per a nens i joves

Formació continuada i progressiva, en les disciplines d’interpretació, veu-cant i dansa, dins l’àmbit del teatre de text i el musical, que abasta des dels 3 als 18 anys.


Batxillerat d’Arts Escèniques

Modalitat impartida per Granés Batxillerat en col·laboració amb Eòlia.


Cursos intensius y classes particulars


Grup del Teatre sense Límits

L’àrea d’Eòlia on les persones amb alguna problemàtica específica, tenen l’opció de fer classes d’interpretació i de provar les diferents assignatures vinculades amb les arts escèniques (l’actor davant la càmera, dansa i treball de cos, cant…) en un marc artístic i professional de gran qualitat.


Grup Aula de Teatre Sènior

Curs anual per a adquirir uns coneixements generals d’interpretació obert a tots els nivells.


English for Actors

Classes setmanals d’anglès dissenyades per ampliar el vocabulari i les habilitats lingüístiques necessàries per a comunicar-se en anglès dins del món de les arts escèniques.