El departament de cant modern i musical d’Eòlia té una orientació eclèctica que inclou la música moderna, el teatre musical i altres estils i músiques de diverses cultures. Aquest eclecticisme pretén fomentar una visió àmplia de les possibilitats de l’instrument vocal, explorant l’execució musical, el fraseig, la sonoritat i la dinàmica de la veu. És una orientació que també reflexa la varietat d’estils amb els quals s’ha d’enfrontar el cantant de teatre musical en l’actualitat. El pla formatiu té l’objectiu de dotar l’usuari d’una bona base per a desenvolupar el seu so particular, expressar-se amb fluïdesa i autenticitat, i alhora comprendre la seva veu, cuidar-la i treure’n el màxim rendiment.


PLA FORMATIU DE CANT

Itinerari dissenyat per a oferir una formació completa del cantant. Recorregut potencial de 3 anys, 2 dies per setmana en horaris de matí o de tarda, inclou assignatures com tècnica integral de cant, llenguatge musical, interpretació de cançons, taller de musical i sessions de cant particular.
més informació

Fora del pla formatiu de cant, es poden cursar de forma individual i independent les següents matèries:

Tècnica integral de cant

Nivell 1 d’octubre 2017 a febrer 2018
Inclou Estill Voice Craft Nivell 1. Estudis dels fonaments de l’instrument vocal tant per a veu cantada com parlada. Entrenament rigorós de la connexió veu-cos´expressió a través d’exercicis per desenvolupar millor la propiocepció i aplicació de tot après en la veu quotidiana i artística en text i cant.
Matins: dilluns d’11h a 13h
Tardes: dimarts de 18h a 20h

Nivell 2 de febrer a juny 2018
Inclou Estill Voice Craft Nivell 2. Continuació del treball iniciat de Nivell 1 amb èmfasi en el desenvolupament de l’agilitat i resistència vocal per ampliar la paleta de colors i realitzar tasques vocals de major exigència expressiva, emocional i professional.
Requeriment: Tècnica Integral 1 o estudis similars i prova
Matins: dilluns d’11h a 13h
Tardes: dimarts de 18h a 20h

LABORATORI D’ESTILS 

Al món artístic un cantant ha de ser capaç de dominar una gamma gran d’estils de música. El més obvi és el cantant/actor de teatre musical o el cantant d’orquestra. També el cantant líric que vol creuar a teatre musical, el cantant de jazz que ha de cantar un au maria en les noces d’un amic…Cada gènere de música requereix una expressió vocal apropiada per a l’estil en qüestió. Aquest estil s’entrena amb una sensibilització a la forma musical, la manera de frasejar el cant, i l’ornamentació i improvisació i també entrenant la veu per poder variar l’equilibri dels components fisiològics per permetre-li cantar una varietat de colors apropiats per al gènere i estil en qüestió.
Laboratori d’Estils és un entrenament de la musicalitat en el cant que consisteix en la pràctica i anàlisi de diversos estils de música, formes de cançó i improvisació i formes de cantar. El treball és pràctic i teòric.

LABORATORI D’ESTILS 1

Anàlisi: Familiarització amb músiques de diferents gèneres i l’estètica vocal típica en cadascun. Anàlisi dels components i opcions que contribueixen a la comunicació i expressió a través de la veu. Què és el que ens emociona? Com connectar millor amb la nostra veu? Com connectar amb la lletra? Com es connecta amb el públic?
Pràctica: Entrenament d’oïda, ritme, aplicació de tècniques de cant i expressió en grup i individual.
Cant: Els aspectes bàsics s’entrenen en grup per després aplicar-los al nivell individual. S’estudia un repertori que inclou temes d’interès especial per treballar aspectes musicals i objectius vocals específics, inclou temes de teatre musical, música moderna, música antiga i música tradicional. El repertori específic es pot adaptar als gustos i interessos dels alumnes. L’objectiu és treballar un repertori que permet un desenvolupament en l’agilitat vocal, un entrenament de l’oïda i ritme, que té interès des del punt de vista de la interpretació i expressió.
Durant el curs cada participant aplicarà l’après en les cançons de grup i cançons solistes del seu propi repertori.
Requeriments: Les persones que assisteixen a aquest curs han de cantar amb soltesa i tenir nocions bàsiques de música i cant equivalents a Tècnica Integral 1 i 2 i Llenguatge Musical 1 dels estudis de l’escola lliure de Eòlia. Nocions de la terminologia de Voice Craft pot ser d’ajuda.
Envia una sol·licitud per al curs amb detalls dels teus estudis i/o experiència a eolia@eolia.cat

D’octubre a febrer 2018. (1h30m Setmana. Durada 1 semestre)
Matins: dimarts de 9.30h a 11h
Tardes: dilluns de 17.30h a 19h

LABORATORI D’ESTILS 2

Un treball sobre maneres, ritmes, estils i improvisació. En el segon nivell de Laboratori d’Estils s’aprofundeix més en els components estilístics de la música moderna analitzant l’ornamentació apta per a diferents gèneres i practicant la improvisació per agilitar la musicalitat i la veu.
Anàlisi: S’analitza els matisos musicals de cada gènere, l’ornamentació i improvisació bàsica sobre maneres.
Pràctica i Cant: Les bases del treball s’introdueixen en grup però el gran pes del treball aquest semestre és individual. Cadascun entrena la seva agilitat vocal improvisant amb diferents maneres i estils musicals. Es preparen temes solistes sobre maneres i estils diferents per aplicar l’après. Repertori de Música Moderna.
Requeriments: Les persones que assisteixen a aquest curs han de cantar amb soltesa i tenir nocions bàsiques de música i cant equivalents a Tècnica Integral 1 i 2 i Llenguatge Musical 1 dels estudis de l’escola lliure de Eòlia. Idealment haurà assistit a Laboratori d’Estil 1. Nocions de la terminologia de Voice Craft pot ser d’ajuda.
Envia una sol·licitud per al curs amb detalls dels teus estudis i/o experiència a eolia@eolia.cat 

De febrer a juny 2018. (1h30m Setmana. Durada 1 semestre)
Matins: dimarts de 9.30h a 11h
Tardes: dilluns de 17.30h a 19h

INTERPRETACIÓ DE CANÇONS

Entrenament d’expressió i interpretació de cançons amb coach actoral, vocal i pianista. Dues aules obertes davant el públic. Repertori de solos, duetos o trios de teatre musical i música moderna. Places limitades.

Aquesta assignatura requereix un nivell bàsic de llenguatge musical i cant. Aplica coneixements adquirits en els estudis de tècnica integral i laboratori d’estils. Es pot accedir a aquest curs a través d’entrevista i prova de nivell.

Del 18 de setembre al16 de febrer de 2018
matins: dimarts de 13h a 15h
tardes: dilluns de 19h a 21h
tardes: dilluns de 19 a 21hcant-arc-bn-web

Curs intensiu d’estiu
Estill Voice Training (Voice Craft)

Del dilluns 4 al dimecres 6 de setembre de 2017 (25h)
Horari de 9.30h–13.45h i de 15h a 19.15h
Horari Masterclass: Dimecres 6, 16.15h–19h
més informació

Altres propostes

Classes particulars 30, 40 o 60 minuts
Classes de llenguatge musical (diferents nivells)
Cursos intensius durant tot l’any (a consultar)

ESTILL VOICE CRAFT 3. 
PRÀCTICA I CONSOLIDACIÓ.

de febrer a juny 
Un curs específic per a persones que hagin assistit als cursos d’Estill 1+2 i vulguin aprofundir en la pràctica.
matins: dimarts d’11h a 12.30h
tardes: dilluns de 17.30h a 19h

cant-arc-bn-duo-web

CULTURA DE CANT APLICAT

Estudis de cant Segle XX-XXI en el seu context social històric. Orientació de context i pràctica de cant del gènere musical en qüestió
matins: dimarts d’11h a 12.30h
tardes: dilluns de 17.30h a 19h

PROJECTE MUSICAL

Preparació d’un micro espectacle amb coach vocal, actoral i pianista amb èmfasi en la interpretació escènica. Treball de creació basat en una obra de teatre musical, un autor musical o un època musical (a decidir). Presentació final de semestre davant públic. Places limitades.

Projecte 1
matins: dimarts de 12.30h a 14.30h
tardes: dilluns de 19h a 21h

Projecte 2
matins: dimarts de 12.30h a 14.30h
tardes: dilluns de 19h a 21h

cant-arc-bn-grup-web

cant-modern

Vols rebre informació sobre les activitats relacionades amb el cant i l’entrenament vocal organitzades al llarg del curs? Deixa’ns el teu correu!

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)Contacta amb nosaltres:
eolia@eolia.cat
933 192 397
c/Casp 82, Barcelona