El 18 d’octubre de 2017 vam tenir la reunió per parlar de les Convocatòries de Mobilitat 2018 a University of Chicago (Illinois, USA) i Rose Bruford College (Sidcup, London, UK), amb els alumnes d’ESAD, el Director de l’escola Josep Galindo, la Cap de mobilitat Margaret Luppino i la Cap d’estudis Nuria Sánchez.

A partir del 2n curs els alumnes d’Eòlia ESAD tindran l’oportunitat d’estudiar un semestre o un estiu a l’estranger. Els alumnes tindran la possibilitat d’escollir un programa dins del programa ERASMUS+ o fora d’aquest programa.

Destinacions

Anglès:

UIC CHICAGOUniversity of Illinois a Chicago (EUA) www.theatreandmusic.uic.edu
Semestre (agost-desembre)
Any acadèmic (agost-juny)
Beca: no
Places: 4

 


rose brufordRose Bruford College, London (Regne Unit) www.bruford.ac.uk/courses/european-theatre-arts-ba-hons/
Semestre (setembre-febrer)
Beca: ERASMUS+ (1.400Euros)
Places: 4

 

 


El 6 de febrer de 2018 hem donat la benvinguda als alumnes d’ERASMUS de Rose Bruford College i University of Illinois at Chicago que cursaran els seus estudis superiors en art dramàtic a Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic durant aquest semestre! Welcome!!!


Calendari de convocatòries

Per las convocatòries de la tardor (Chicago i Londres)  s’ha de presentar la sol·licitud i tots els documents abans del 2 de novembre 2017 (i fixeu-vos que cada convocatòria necessita documents una mica diferents, degut als requisits de cada escola). Sabreu els resultats a finals de novembre 2017 com a molt tard.

Convocatòria Chicago Tardor: 2 de novembre 2017

  • Fer la prova d’anglès ABANS del 2 de novembre 

Convocatòria Rose Bruford Tardor: 2 de novembre 2017

  • Fer la prova d’anglès ABANS del 10 de novembre 2017. 

Convocatòria ADK: primavera 2018

Requisits generals

  • Hi haurà una penalització de -2 punts per cada assignatura que teniu suspesa.
  • Recomanem tenir l’equivalent d’un nivell B2 d’una llengua estrangera majoritària (francès, anglès, alemany o italià) per fer aquests intercanvis. No fa falta un certificat, però quant més alt és el vostre nivell, més gaudiu de l’experiència. Els alumnes que sí podran acreditar el seu nivell tindran més puntuació.
  • Fer una prova de nivell amb la cap de mobilitat.

També es tindrà en compte: Nivell de maduresa artística, si s’han fet anteriors mobilitats en un similar context idiomàtic, i una carta de motivació a la llegua de destinació.

Informació a tenir en compte:

  1. Només podeu optar per UNA de les dues convocatòries a la tardor.
  2. Si esteu estudiant la línia musical, i el centre que no inclou al seu programa d’estudis cap assignatura d’especialitat musical, es recomana que la mobilitat sigui parcial (un semestre) i que sigui millor el primer semestre per afavorir la re-incorporació al pla d’estudis. Si la mobilitat es anual, la incorporació a l’especialitat de musical (curs següent) no es pot fer de forma automàtica i serà obligatori fer un curs d’adaptació per recuperar les matèries no cursades. (si teniu qualsevol dubte en podeu parlar en més detall amb la Núria Sanchez, nuria@eolia.cat).
  3. Pels estudis de Direcció i Dramatúrgia, en general hi han més cursos a UIC Chicago que a Rose Bruford College. Si voleu estudiar D+D a Rose Bruford, s’hauria de dissenyar-ho a mida.

 

PROCEDIMENT I CALENDARI: MOBILITAT 

ESTIU

Primera setmana de febrer: Els alumnes interessats en estudiar durant l’estiu haurien de demanar tutoria amb la cap de mobilitat per estudiar quines opcions tenen i resoldre dubtes sobre els passos a seguir.

Mitjans febrer: Data límit per informar la cap de mobilitat de la decisió final del alumne (quin programa li interessa) i per començar la sol·licitud per al programa corresponent. La cap de mobilitat assessorarà l’alumne al llarg del procés, però serà l’alumne mateix a ser responsable de preparar la sol·licitud.

Mobilitat ERASMUS+

Per estudiar el semestre TARDOR 
Al principi del mes d’octubre: Convocatòria per estudiar durant la tardor de l’any següent a través de ERASMUS+. Els alumnes presentaran la sol·licitud a la secretaria d’Eòlia amb la documentació necessària i faran la prova d’anglès.

Primera quinzena de novembre: adjudicació de les places per Chicago i Londres. El procés de sol.licitud a Chicago es continuarà immediatament, i el de Londres es tornarà a posar en marxa a la primavera. Això és degut a la complexitat del visat que es necessita per estudiar als EUA.

A partir de la segona quinzena de novembre: enviament de les sol·licituds a les institucions corresponents, qui seran qui finalment confirmarà l’acceptació de l’alumne. Entrevistes per Skype amb UIC Chicago.

Més informació sobre el procediment del visat per UIC Chicago s’inclourà en breu a la web.